kucna automatizacija

Upravljanje zgradama

Princip automatizacije zgrada

BMS sistemi su upravljačke mreže zasnovane na „inteligentnim“ mikroprocesorima instalirane za nadgledanje i kontrolu tehničkih sistema i usluga zgrada kao što su klimatizacija, ventilacija, osvetljenje i hidraulika. Preciznije, oni povezuju funkcionalnost pojedinih delova građevinske opreme tako da deluju kao jedan kompletan integrisani sistem.

Sada se instalira u svaku veću zgradu ili objekat uz dostupnost direktne integracije u sve ostale usluge kao što su sigurnost, kontrola pristupa, CCTV, protivpožarni sistem, liftovi i drugi sistemi zaštite i života. Sadašnja generacija BMS sistema zasniva se na otvorenim komunikacijskim protokolima i dostupni su na mreži, dozvoljavajući integracije sistema od više proizvođača i pristup sa bilo kog mesta na svetu.

upravljanje zgradama

Najpre, da pojasnimo jednu stvar…

INDUSTRIJSKI ŽARGON.
Terminologija i skraćenice

Building Management Systems (BMS) poznat i kao Building Automation Systems (BAS), Building Management and Control System (BMCS), Direct Digital Controls (DDC) i Building Controls.

Aspekti BMS-a

– Rasveta.
– Grejanje, ventilacija i kontrola vazduha (HVAC).
– Požar, detekcija dima i alarmi.
– Detekcija pokreta, CCTV, sigurnost i kontrola pristupa.
– ICT sistemi.
– Liftovi.
– Industrijski procesi ili oprema.
– Senila.
– Pametna merenja.

upravljanje zgradama

Šta BMS nudi korisnicima?

1 Upravljanje BAS-om kroz programe resetovanja grejnih postrojenja, statički nadzor pritiska i drugim sistemima u kojima se ušteda energije može ostvariti ovim programima predviđanja.

2 Mogućnost nadgledanja potrošnje energije, uključujući merenja električne energije, gasa, vode, pare, tople vode, rashlađene vode i usluga loživog ulja.

3 Mogućnost slanja alarma putem e-pošte, pejdžera ili telefona kako bi upozorili upravnike zgrada i / ili tehničare na razvoj problema i kvarove sistema.

4 Mogućnosti reagovanja. Na osnovu potrebe zona, postavljena vrednost za razne izvore grejanja i hlađenja menjaće se u skladu sa tim potrebama zona. U VAV sistemu se sve VAV kutije isporučuju iz centralne jedinice za upravljanje vazduhom.

5 Omogućuje vlasniku da postavi raspored rada za opremu i sisteme rasvete, tako da se mogu ostvariti uštede energije kada zgrada ili prostori u zgradi nisu zauzeti.

6 Zajedno sa odgovarajućim podešavanjem mehaničkih sistema sistem nudi ekonomičnost zasnovanu na entalpijskim proračunima i/ili kontrolu postavljene tačke CO2.

7 Trebalo bi da omogući sistemu da uporedi temperaturu prostora, spoljne uslove vazduha i mogućnosti opreme tako da se oprema može uključiti u odgovarajuće vreme.

8 Treba da ima komunikacijske sposobnosti da se integriše sa drugim sistemima upravljanja automatizacijom zgrada i TCP/IP. Kompatibilnost sa BACnet ili drugim protokolom komunikacije otvorenog koda je plus.

Domeni aplikacija BMS-a

Bilo da se radi o Terminalu 5 aerodroma Heatrow ili ambicioznoj kući na jezeru pored Ciriha, jedinstven standard za upravljanje različitim uređajima unutar zgrade značajno bi pojednostavnio primenu inovativnih i složenih arhitektonskih ideja. U ovom slučaju važni kriterijumi za redukovanje troškova takvih zgrada su nesmetana operativnost, sveobuhvatno funkcijsko mrežno rukovanje kao i ekonomična upotreba energije.

Standardne ili konvencionalne električne instalacije same po sebi ove zahteve mogu ispuniti samo do neke mere, dok istovremeno zahtevaju pojačan rad i unos materijala. Stoga arhitekte i investitori pojačano traže sistemske tehnologije za domove i zgrade koji se temelje na međunarodno standardizovanom BUS-u. Upotrebom višefunkcijskih senzora i aktuatora, grejanje, klimatizacija i sigurnosne instalacije mogu se upotrebljavati pomoću praktičnog, finansijski isplativog i neizmerno fleksibilnog mrežnog sistema, koji se osim toga može proširiti u bilo kom trenutku u buducnosti.

upravljanje zgradama

Sistemi upravljanja zgradama pomažu rukovodiocima da razumeju kako zgrade funkcionišu i omogućavaju im da kontrolišu i prilagode sisteme da optimiziju njihove performanse.

Osim što objedinjuje podatke i omogućava jednostavnu kontrolu, BMS može pomoći da: vizualizujete podatke, automatski generišete izveštaje, da kreirate alarme i upozorenja kada su parametri prekoračeni, u slučaju kada se dogode  kvarovi ili da rukovodite meteorološkim sistemima. Takođe može omogućiti poređenje prostora, zgrada i podataka o referentnim vrednostima.

BMS se takođe može koristiti za nadgledanje i kontrolu distribucije električne energije, potrošnje energije i neprekidnog napajanja (UPS), a može se nazivati i sistemima upravljanja energijom zgrada (BEMS).

Integracija BMS-a u HVAC sisteme

Moderne zgrade obično imaju centralna HVAC postrojenja za obezbeđivanje grejanja i hlađenja cele zgrade. Neke zgrade na visokom nivou mogu imati nekoliko centralnih pogona bilo u podrumu, na raznim spratovima ili na krovu zgrade. Institucionalne zgrade takođe, u određenoj meri, imaju centralna postrojenja koja obezbeđuju grejanje i hlađenje zgrada koje su raširene po kampusu. U stara vremena, pre izgradnje sistema za automatizaciju, ti sistemi nisu bili integrisani.

Sistemi automatizacije zgrada ili BAS, danas uspevaju da se integrišu i nude  preciznu kontrolu zasnovanu na nekoliko faktora, uključujući vremenske uslove, faktore okupacije i druge promenljive elemente koji se razlažu sve do mikro nivoa i omogućavaju sistemima da budu veoma energetski efikasni.

Mnogi se pitaju šta sistemi automatizacije zgrada (BAS) mogu da urade. BAS se uglavnom koristi u komercijalnim sistemima za kontrolu vazduha i aplikacijama za sistem upravljanja energijom. Sama automatizacija zgrada je sistem za upravljanje energijom koji vlasnicima zgrada štedi energiju efikasnom kontrolom klimatizacije, komfora grejanja i procesnih sistema.

upravljanje zgradama

U BUS-u se mehanički i električni sistemi i oprema spajaju sa mikroprocesorima koji međusobno komuniciraju, bilo samostalno ili  sa računarom. Ovaj računar i kontroleri u sistemu automatizacije zgrada mogu biti umreženi na internet ili služiti kao samostalan sistem samo za lokalnu mrežu kontrolera.

Pored toga, samim BAS kontrolerima nije potreban računar za obradu kontrolnih funkcija, jer oni imaju svoje unutrašnje procesore.

HVAC je jedan od najvećih potrošača energije i kao takav treba da radi efikasno. Ventilacija, klimatizacija i grejanje (HVAC) generalno su odgovorni za značajan deo ukupne potrošnje energije u zgradi. Tipičan sistem čini oko 40% ukupne potrošnje zgrada.

Imate konkretna pitanja vezana za upravljanje zgradama?

Postavite ih našem sistem integratoru